Waxy’s miljövänliga biltvätt

En miljövänlig biltvätt med hög effektivitet till ett extremt konkurrenskraftigt pris. Det är grunden i Waxys affärsmodell. Vi erbjuder en hållbar biltvätt utan att kompromissa med resultatet, genom den allra senaste teknologin. Din bil blir skinande ren, helt utan påfrestningar på klimatet.

Innehåll

Facebook
LinkedIn

En miljövänlig biltvätt med hög effektivitet till ett extremt konkurrenskraftigt pris. Det är grunden i Waxys affärsmodell. Vi erbjuder en hållbar biltvätt utan att kompromissa med resultatet, genom den allra senaste teknologin. Din bil blir skinande ren, helt utan påfrestningar på klimatet.

Med Waxy slipper du gynna oljebolagen i onödan

Genom att komma till oss på Waxy slipper du numer att åka till din lokala bensinstation för att tvätta din bil – vilket annars är helt meningslöst för exempelvis elbilsägare och miljömedvetna bilister i allmänhet.

Svårt att se över förbrukningen av kemikalier vid självtvätt

Vid självtvätt är det mycket svårt att se över sin egen kemikalieförbrukning. Något som vi på Waxy vill ändra på, samtidigt som du i lugn och ro kan lämna över bilnycklarna i våra händer för en kort stund.

Självtvätt utgör faktiskt en mycket stor miljöpåverkan, eftersom väldigt många privatpersoner låter tvättvatten och kemikalier ledas tillbaka till vårt gemensamma avloppssystem – utan att vattnet genomgått någon form av rengöring överhuvudtaget.

Med anledning av detta skulle det gagna hela samhället på ett miljömässigt plan, om fler bilister valde att tvätta sin bil i miljöanpassade tvättanläggningar, likt våra moderna biltvättar. Dagens anläggningar ligger på en genomsnittlig nivå som motsvarar Svanens krav vad gäller tungmetaller och olja, en garanti för en biltvätt som är skonsam mot naturen.

Därför är vår biltvätt så miljövänlig

  • Reningsverk i samtliga tvättanläggningar
  • 100 procent av allt vatten i vår biltvätt renas
  • Alla våra rengöringsmedel är Svanenmärkta med höga miljökrav
  • Metaller och ftalater tas till vara på

Reningsverk i samtliga anläggningar

Kärnan i Waxys miljötänk är högteknologiska reningsverk – i samtliga av våra anläggningar, som blir fler och fler i landet. Det innebär att 100 procent av allt vatten som används i våra biltvättar renas.

Alltid Svanenmärkta rengöringsmedel i vår biltvätt

För att garantera en så hållbar biltvätt som möjligt, använder vi på Waxy endast Svanenmärkta rengöringsmedel i vår biltvätt.

Svanenmärkta produkter ställer höga krav på klimatpåverkan, såväl som hälsovådliga faktorer för den enskilda människan.

För att en produkt ska få märkas med Svanens karakteristiska grönvita logga, krävs att hela livscykeln i samband med användning tas hänsyn till – både vad gäller hälsa och miljö.

Vi tar hand om smuts och kemikalier

På Waxy ser vi inte bara till att arbeta med hållbara rengöringsmedel, utan tar också ansvar för alla föroreningar som din bil lämnar efter sig i samband med att den tvättas hos oss.

Tvättvattnet en miljöfara

Tvättvattnet består nämligen av mängder av miljöskadliga ämnen. Exempelvis metaller likt kadmium, krom, zink, nickel, bly och koppar, som inte kan brytas ned utan kvarblir i naturen, med negativ påverkan för levande organismer. Vid sidan om däckpartiklar, bränslerester och inte minst ftalater – samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen baserade på ämnet ftalsyra.

Kan vara mycket skadliga för levande organismer

Enligt Karolinska Institutet kan ftalater vara skadliga för lever, könsorganens utveckling, fortplantningsförmågan och neurologisk utveckling, vilket har kunnat påvisas i djurstudier. Det är något som vi på Waxy tar sikte mot i våra reningsverk, som garanterar att inga skadliga ämnen läcker ut från våra anläggningar.

Följer den senaste tekniken

Inom Waxy finns mångårig erfarenhet av teknologisk biltvätt – och vi följer utvecklingen för en så hållbar och miljömässig verksamhet som möjligt. Vår moderna teknik är synonym med miljötänk och effektivitet.

Vi tar ett helhetsgrepp och vårdar din bil i marknadens mest miljömässiga och högpresterande bilgata, där vi kan ta hand om uppemot 70 bilar i timmen. Sammantaget får du en biltvätt som är hållbar, extremt tidseffektiv och alltid till ett lågt pris – utan att ge avkall på resultatet.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…