Lastbilstvätt

Vi på Waxy erbjuder inte bara högklassig biltvätt för personbilar, utan även lastbilstvätt. Det innefattar lastbilar, långtradare och bussar, som blir skinande rena i våra tvättgator med enorm kapacitet.

Tvättgatorna är hela 70 meter långa, där 8 olika moment sammanstrålar för att ge mindre såväl som tyngre fordon en lack som ger sken av att vara i fullständigt nyskick.

Waxy Standard – skinande ren exteriör på endast 7 minuter

En av norra Europas största biltvättar

För att kunna ta emot tyngre fordon utan att kompromissa med resultatet på tvätten och omvårdnaden, har vi etablerat en av norra Europas största bilvårdsanläggningar i Uppsala/Gnista.

Innovativ och skonsam biltvätt med högtryckstvättar av senaste teknik

Miljövänlig lastbilstvätt

Våra biltvättar har mycket hög kapacitet och är alla utrustade med egna reningsanläggningar, där endast Svanen-märkta kemikalier används. Det innebär en miljövänlig biltvätt som lever upp till hårt satta krav på miljöfarliga kemikalier, bland annat vad gäller ekotoxicitet och nedbrytbarhet.

Lika stor omsorg oavsett fordon

Vi lägger minst lika stor möda på att tvätta en lastbil som på en personbil, och tillvägagångssättet mellan fordonstyperna skiljer sig inte märkbart åt. Den stora skillnaden är att det självklart tar längre tid att tvätta en lastbil, transportbil, buss eller långtradare, samtidigt som anläggningen måste ta höjd för riktigt stora åkdon.

Och det har vi gjort på våra högteknologiska anläggningar, som välkomnar dig som lastbilsförare genom en innovativ lösning för höga och breda fordon.

Miljövänlig biltvätt som lever upp till hårt satta krav på miljöfarliga kemikalier

Lastbilstvätt för åkerier och transportföretag

Lastbilar och andra transportbilar har naturligtvis ett särskilt behov av kontinuerlig tvätt, eftersom dessa fordon ofta rullar många mil varje dag vilket ställer högre krav på underhåll.

Ute på vägarna utsätts lastbilen för ständiga yttre påfrestningar som drabbar lack och andra framträdande delar av exteriören.

Lastbilar är också stor investeringar som ofta är ämnade att vara i burk över många år, något som gör underhållet särskilt betydelsefullt. Dessutom vill du som företagare troligtvis att dina fordon håller stilen ute på vägarna.

Framtidens biltvätt för lastbilar och andra tunga fordon

Hos oss på Waxy hittar du framtidens biltvätt för tyngre fordon, dessutom till marknadens bästa priser. Förutom att tvätta din lastbil erbjuder vi andra typer av underhållsmässig service, så som vaxning, polering, utvändig och invändig bilrekond, med mera.

Med vårt system får du bland annat möjlighet till manuell förtvätt med avfettning under högtryckstvätt, skumavfettning, tröskel- och hjultvätt, polering, sköljning och torkning, följt av däckpolering.