Därför är självtvätt så farligt för miljön

I dag utgör självtvätt 50 procent av all biltvätt i Sverige. Det är ett stort miljöproblem, eftersom väldigt många privatpersoner låter tvättvatten och kemikalier ledas tillbaka till vårt gemensamma avloppssystem – utan att vattnet genomgått någon rengöring överhuvudtaget efter sin biltvätt.

Innehåll

Facebook
LinkedIn

Så många biltvättar genomförs i Sverige

Varje år sker cirka 30 miljoner biltvättar i Sverige, lågt räknat. Omkring 50 procent utförs i tvätthallar, medan resten är självtvätt. Att flytta de cirka 15 miljoner årliga biltvättarna som sker på egen hand till miljövänliga biltvättar, skulle vara mycket positivt för vår gemensamma miljö.

Anledningen är att tvättvatten från biltvätt består av föroreningar som rinner av bilen, såväl som kemikalier från bilvårdsprodukter. Bland de skadliga ämnena återfinns ofta:

  • Metaller som stannar kvar i naturen
  • Gummipartiklar från däck, som Naturvårdsverket listar som mikroplast
  • Rester från olja och bränsle
  • Smuts från vägar
  • Ftalater

Så farligt är tvättvattnet i samband med biltvätt

Tillsammans blir det många ämnen som kan vara skadliga för miljön: exempelvis kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Eftersom dessa metaller inte kan brytas ned stannar de kvar i naturen. Därefter är det stor risk att de förs vidare från marken ut i närliggande vatten.

Miljöfarliga metaller läcker ut vid biltvätt

I högre koncentrationer är metallerna miljöfarliga för människor, djur och andra levande organismer, enligt Naturvårdsverket.

Andra skadliga ämnen i samband med biltvätt kommer från däckpartiklar i gummi, så kallad mikroplast, olja, bränsle, smuts från vägar och ftalater – samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen baserade på ämnet ftalsyra.

Kan vara mycket skadliga för levande organismer

Enligt Karolinska Institutet kan ftalater vara skadliga för lever, könsorganens utveckling, fortplantningsförmågan och neurologisk utveckling, vilket har kunnat påvisas i djurstudier.

Det är något som Waxy tar sikte mot med egna reningsverk i varje tvättanläggning, som garanterar att inga skadliga ämnen läcker ut i naturen.

Biltvätt i miljövänliga tvättanläggningar – en samhällsnytta

Med anledning av detta skulle det gagna hela samhället på ett miljömässigt plan, om fler bilister valde att tvätta sin bil i miljöanpassade tvättanläggningar, likt Waxys moderna biltvätt och fordonsvård.

Waxys anläggningar ligger just nu på en genomsnittlig nivå som motsvarar Svanens krav på tungmetaller och olja – en garanti för en biltvätt som både är skonsam mot klimatet och den enskilda människan.

Alltid Svanenmärkta rengöringsmedel i vår biltvätt

För att garantera en så hållbar biltvätt som möjligt, använder vi på Waxy endast Svanenmärkta rengöringsmedel i vår biltvätt.

Svanenmärkta produkter ställer höga krav på klimatpåverkan, såväl som hälsovådliga faktorer för levande organismer.

För att en produkt ska få märkas med Svanens karakteristiska grönvita logga, krävs att hela livscykeln i samband med användning tas hänsyn till – både vad gäller hälsa och miljö.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…