Paradigmskifte

Paradigmskifte. Det innebär en radikal förändring av en bransch eller ett segment – något som Waxy vill uppnå genom att introducera den senaste tekniken inom biltvätt på den svenska marknaden, för att förändra den i grunden.

Innehåll

Facebook
LinkedIn

Branschen

I dag domineras branschen för traditionell biltvätt av beinsinbolagen. Deras likartade prisbild påminner dessutom om oligopol.

Just nu finns uppskattningsvis 1000 till 2000 tvätthallar och mindre rekondfirmor i Sverige.

Segmentet

Fordonsvårdssegmentet – inklusive bensinkedjorna – omsätter 2 till 3 miljarder, enligt Dagens Industri. Och det förväntas växa till 7 till 8 miljarder för personbilar, endast för utvändig biltvätt.

Biltvätt i siffror:

 • 30 miljoner biltvättar sker årligen
 • 50 procent utförs i tvätthallar
 • 50 procent är självtvätt

Samtidigt växer efterfrågan på invändig tvätt och rekonditionering snabbt, i och med att det blir tillgängligt till ett mer attraktivt pris. Baserat på vår långa erfarenhet i branschen bedömmer vi att den marknaden är värd ytterligare cirka 7,5 miljarder om året.

Varje år sker cirka 30 miljoner biltvättar i Sverige, lågt räknat. Omkring 50 procent utförs i tvätthallar, medan resten är självtvätt.

Marknaden för transportbilar, lastbilar, långtradare och bussar är minst lika stor som personbilsmarknaden men mycket mindre utvecklad.

Marknaden i volymer

Enligt vår bedömning, baserad på siffror från Svensk Bensinhandel och SCB, sker cirka 30 miljoner biltvättar per år i Sverige. Av dessa sker omkring 15 miljoner biltvättar i tvätthallar, primärt hos bensinbolagen.

Konkurrenterna

Bland konkurrenterna märks främst bensinbolagen, vars tankstationer ofta har en ”gör-det-själv”-tvätthall eller en klassisk roll over maskin.

Dessa aktörer har inte haft något större incitament att konkurrensutsätta sin egen verksamhet med ny teknik motsvarande Waxys högteknologiska anläggningar.,

Miljöperspektivet

30 miljoner biltvättar innehåller uppskattningsvis följande miljöfarliga ämnen:

 • 5,5 ton tungmetaller, så som kadmium, bly, krom, nickel och zink
 • 5000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax
 • 2000 ton olja

Tvättvatten från fordonstvättar består både av föroreningar som tvättas bort från bilen och kemikalier från bilvårdsprodukter. De ämnen som tvättas bort är metaller likt kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Det frigörs även däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial samt ftalater som har en hormonstörande verkan.

Förflyttning av 15 miljoner biltvättar

Att flytta de cirka 15 miljoner årliga biltvättarna som sker på egen hand till miljövänliga biltvättar, skulle vara mycket positivt för vår gemensamma miljö.

Motståndet från de som tvättar sina bilar utanför olika tvätthallar kan sammanfattas i två områden: Pris respektive tid – något som Waxy kapar i båda leden genom en högteknologisk biltvätt som kan ta emot 70 bilar i timmen, vida överlägset konkurrenterna.

Dagens alternativ

På den nordiska marknaden dominerar två slags tvätthallar:

 • Portaltvätt: Ligger primärt i anslutning till en bensinstation
 • Gör-det-själv-anläggningar: Även dessa ligger primärt i anslutning till en bensinstation, men det växer fram en mindre marknad av kedjor som är fristående från bensinbolagen.

Portaltvättar är dyra att använda för kunden med låg effektivitet, varför köbildning snabbt uppstår och kvaliteten ofta ifrågasätts – främst avseende lukt, rinningar och missade partier.

I gör-det-själv-anläggningarna gör kunden själv arbetet vilket många drar sig för.

Med båda alternativen blir invändig biltvätt eftersatt, eftersom den är tidsödande och besvärlig om resultatet ska vara av hög kvalitet.

Det nya alternativet

I QualitySales kund- och prospektundersökning från år 2019 framkom att priset var avgörande för om man tvättade sin bil eller inte. Vidare framgick att kunderna ville ha någon att prata med avseende bilvård.

Waxy möter båda dessa efterfrågade parametrar med:

 • Marknadens mest konkurrenskraftiga prissättning
 • Personal som vill prata med våra kunder

Våra konkurrenter gör tvärtom. Därför vill Waxy förändra segmentet i grunden genom en mer personlig service till ett konkurrenskraftigt pris baserat på fyra grundstenar:

 • Miljö, vid samtliga våra anläggningar har vi reningsverk som renar 100% av allt vatten vi använder
 • Kvalitet, vi har högt ställda krav på kvaliteten i våra leveranser, inget lämnas åt slumpen
 • Effektivitet, genom att våra anläggningar klarar upp till 100 bilar i timmen uppstår ingen kö och kunderna kan förvänta sig en snabb och effektiv tvätt
 • Pris, med processtyrning och hög effektivitet i våra tvättgator kan vi erbjuda ett helt annat pris i marknaden.

Marknaden

Bensinbolagen levererar en opersonlig tjänst med låg kvalitet till ett högt pris med uppenbara effektivitetsutmaningar som skapar långa kötider i en oligopolliknande marknad.

Med hjälp av ny teknik möter vi mycket framgångsrikt detta personligt med ett lågt pris, hög effektivitet – utan köer. Sammantaget kan befintliga aktörer i segmentet inte konkurrera med Waxy då de inte kan möta den prisbild vi erbjuder, utan att skapa väldiga köbildningar till en tvätt som ej kan mäta sig i kvalitet med vår leverans.

Positionen blir snabbt hart när omöjlig att konkurrera med då investeringskostnaden för att komma ikapp blir mycket hög samt att det tar minst två till tre år att bygga upp samma eller motsvarande verksamhet.

Utrustningen

Waxys anläggningar har en tvättgata för personbilar från Istobal eller Washtec, med Intilliggande ytor för övrig bilvård. Det finns även en klar definierad marknad för transportbilstvättar, långtradartvättar och busstvättar på vissa platser.
 
På en del orter ser vi endast behov av en tvättgata för bilar med max 2,40 cm höjd, medan andra orter kräver hela konceptet med allt från personbilstvätt till långtradartvätt.
 
Dessa utrustningar är högeffektiva med oöverträffad kvalitet. Kapaciteten på upp till 100 bilar i timmen eliminerar kötider och skapar förutsättningar för en mer marknadsanpassad prissättning.

Kundnöjdhet

 • “Excellent service! Car came out as new.”
 • “Trevlig personal, bra service, Guldtvätten är kanon!”
 • “Rekommenderas varmt!”
 • “Jag vart supernöjd, la på en lackförsegling-2
 • “Smidigt, snabbt och bra resultat!”
 • “Jag var på tvätt, lämna bilen dricka kaffe, så var bilen färdig!! ren o fin!!!!!”
 • “Jättenöjd både med tvätt och rekond.”

Det är bara ett axplock av alla positiva omdömen som Waxy Carwash mottagit av nöjda kunder i sociala medier. Samtliga anläggningar får dagligen starka rekommendationer på Google och Facebook, medan kunderna ofta tar bilder på sina rena fordon och delar på Facebook och Instagram, för att på så vis rekommendera vänner och bekanta att pröva Waxy Carwash.

Marknaden i antal tvättar

I vår analys av marknadspotentialen är antalet biltvättar på 30 miljoner lågt räknat i förhållande till andra etablerade källor, som gör gällande att 50 miljoner tvättar äger rum årligen.

Cirka 15 miljoner biltvättar sker idag i en tvätthall av något slag, portaltvätt eller gör-det-själv-hallar (GDS), främst i någon av bensinstationernas anläggningar.

Med anledning av den pågående förflyttningen av hemmatvättar till tvätthallar, på eget initiativ eller lagkrav, ökar antalet tvättar i tvätthallar troligen till ca 27,5 miljoner tvättar i tvätthall fram till och med 2025.

Kapaciteten i befintlig struktur är begränsad och kan ej möta de tillkommande ca 12,5 miljoner tvättarna. I snitt tvättas personbilar i Sverige ca 1 gång per månad, det finns ca 5 miljoner bilar i trafik idag, snittpriset för en transaktion i Waxys system är ca 200 SEK (exkl moms), vilket ger en indikation på marknadens storlek i SEK, 12 miljarder SEK.

Bensinbolagen har gissningsvis ett högre genomsnittligt transaktionspris men vi utgår ifrån Waxys prisnivåer. De 12 miljarderna avser primärt utvändig tvätt, och till viss del enkel invändig tvätt. Det tillkommer självfallet mer kvalificerade tjänster som invändig tvätt, lackförsegling, motortvätt, helrekond, etc. Den tillkommande marknaden i form av ovanstående uppgår till ca 7,5 miljarder som ej är tillgänglig för bensinbolagen i dagsläget.

Marknadspositionering

Waxy har därmed ritat om hela fordonsvårdskartan genom att introducera den nya tekniken i stor industriell skala i Sverige. Vi bedömer att värdet i marknadspositionen uppgår till cirka 1 miljard nu när vi framgångsrikt påbörjar utrullningen i marknaden med en bas i de fyra befintliga driftsatta anläggningarna, samt befintliga insourcingprojekt.

20% av marknadskapaciteten motsvarar i den lägre uppskattningen baserad på totalt ca 27,5 miljoner utvändiga biltvättar ca 1 miljard i omsättning. I vår prognos har vi dock lägre intäkter, ca 800 MKR, inklusive samtliga intäktskällor och vi prognostiserar för ett resultat om ca 200 MKR 2025, inklusive alla tjänster.

Befintliga större konkurrenter som bensinbolagen kan ej möta Waxys kombination av kvalitet, pris och effektivitet utan att skapa utmaningar i form av ohanterlig köbildning. I det fall de prisdumpar kommer följaktligen köer att uppstå med mycket långa väntetider.

Mindre aktörer kan endast höja kvaliteten och sänka priset, men de kan ej möta den effektivitet Waxy erbjuder i marknaden.

I den nya marknadskartan distanserar sig Waxy från sina konkurrenter genom att erbjuda marknaden en unik kombination av miljötänk, hög effektivitet, hög kvalitet och ett konkurrenskraftigt pris.

Med andra ord har vi mutat in marknadspositionen ”massmarknad med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser utan köandet.”

Vi planerar i nuläget med närmare 30 anläggningar i Sverige i närtid, som sedan snabbt ska bli närmare

Omstöpningen av branschen

Kunderna i branschen har länge levt med och tvingats acceptera en tveksamt hög prissättning och låg kvalitet, med låg effektivitet. Vi har därför, med hjälp av teknik och kundfokus, stöpt om branschen och skapat helt nya förutsättningar för aktörerna och kunderna i branschen.

Genom att erbjuda marknaden en miljömässigt rätt produkt, med hög kvalitet, med hög effektivitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris ritar vi om marknadskartan och intar en i nuläget ointaglig marknadsposition.

 • Waxy Carwash ändrar följaktligen förutsättningarna i hela branschen, till kundernas fördel:
 • Oligopolets starka position är bruten.
 • Vi sänker branschens höga priser radikalt.
 • Vi höjer kvaliteten i branschen bortom kundernas förväntningar.
 • Genom den nya teknikens höga effektivitet kan vi konsekvent leverera hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.

Ladda ner vår fullständiga rapport

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Läs mer…